Applet Er Average ratng: 4,2/5 1384reviews

download free greeting card builder

SIMPL-er About SIMPLer     SIMPL-er is a simplified version of SIMPL ( SIMulations of Profiles from the Layout), which generates cross-sections of IC chips given a fabrication process. SIMPL-er is written in Java 1.1.2. If your browser does not support Java 1.1.2 or above, you will need to upgrade it to one that does (Netscape 4.5 ( Netscape 4.05 may not work), Internet Explorer 4, HotJava) or download the JRE and run SIMPL-er as an application. If you download the JAR to run SIMPL-er as an application on your computer, you will get extra features and save wear on the server. Running SIMPLer (as an applet in your browser)     To run SIMPL-er as an applet in your browser,. If this link is slow, try the mirror site,. If you need to use the old 1.0 version of SIMPLer, go.

Downloading SIMPLer (and running as an application)     The application has several advantages over the applet: it has smaller borders, so if the applet doesn't all fit on your screen, then application may; it can load and save process flows, as well as print projects; it allows you to display patterns in the cross-section. To run SIMPL-er as an application, you need to get the Java Runtime Environment (JRE) from Sun. The JRE is available for windows and solaris platforms, with links to other ports (including ). PC running Windows: first get the Windows version of the JRE, then download the, or use the. Once you have it, unzip it, and double click on the SIMPLer.bat icon (this assumes that the jre is added into your path). Macintosh: you should not even need the Mac SDK, just download the, or use the. Revealer Keylogger Pro Crack. Once you have it, all you need to do is unstuff it and click on the application icon.

UNIX-like environment: just download the or one of the other packages and extract the class files. Then invoke the program from the command line with jre -cp SIMPLer.jar SIMPLer or just java SIMPLer.

If none of these options work for you, and you know how to use java, you can just download all the files for SIMPLer If this link is slow, try downloading from the mirror site,. You can also download the SPF example files from. Further Information on SIMPLer     For more information, read. Want to print out the cross-sections from your browser, but having trouble?

Applets and servlets, small applications usually written in Java, can enhance the display and delivery of Web pages. Applets and servlets, small applications usually written in Java, can enhance the display and delivery of Web pages. Start Applet Now. About SIMPLer SIMPL-er is a simplified version of SIMPL (SIMulations of Profiles from the Layout), which generates cross-sections of IC chips given a fabrication process. Jump to navigation Jump to search. This is the talk page for. (er) developers ), the word is more commonly associated with the Mac.

Applet Er

Ik zou eerst en vooral mijn promotor, mevrouw Nele Vandamme, lector fysica aan de lerarenopleiding van de KHLeuven willen bedanken voor de begeleiding bij het maken van mijn eindwerk. Zij heeft mij steeds op goede weg gezet, tips aangereikt en geholpen indien het nodig was. Mijn eindwerk bestaat uit een zelf ontworpen website ( ).

Op mijn website vindt je een verzameling van applets bestemd voor het eerste leerjaar van de tweede graad. Bij elke applet vind je een bijhorend werkblad zodat leerlingen gestimuleerd worden zelf op onderzoek te gaan. Ik hoop dat leerkrachten (secundair onderwijs), bij het bekijken van mijn eindwerk gemotiveerd raken voor het werken met applets in de klas.

Deze kunnen namelijk een zeer grote toegevoegde waarde hebben. Een applet is een interactief computerprogramma dat iets illustreert of demonstreert. Het is een computersimulatie die een bepaald fysisch verschijnsel nabootst.

In de meeste applets kan de gebruiker bepaalde parameters in een bepaalde situatie aanpassen zodat hij een beeld krijgt van de effecten van die parameters op het uiteindelijk verschijnsel. Er zijn op internet veel applets te vinden over allerlei natuurkundige onderwerpen.

De applets verzameld op mijn zelf ontworpen site zijn bestemd voor het eerste jaar van de 2e graad fysica. Bij elke applet is een bijhorend werkblad, zodat de leerlingen worden gestimuleerd de applet met het bijhorend verschijnsel te onderzoeken.

Ik ben van mening dat niets het haalt bij een ‘live’ demonstratie. Al weet ik uit eigen ervaring dat leerlingen zich soms meer kunnen concentreren op de kern van de zaak wanneer ze werken met een applet. Het gebruik van een applet kan een verschijnsel uitvergroten, verduidelijken. Bepaalde verschijnselen gebeuren op moleculair niveau, wat niet te zien is met het blote oog.

Andere voltrekken zich dan weer te snel of juist te traag. Sommigen zijn dan weer te gevaarlijk of te duur om zelf uit te voeren. Applets kunnen hierin een nuttige rol spelen. Leerlingen kunnen het fenomeen ook herhaaldelijk uitvoeren. Om alles op hun eigen tempo te verwerken. Je kan applets gebruiken voor verschillende doeleinden.

Voor het demonstreren van proeven, experimenteren met proeven en apparatuur. Maar hoe gebruik je nu een applet in de les? Afhankelijk van het doel kan worden gekozen voor een demonstratie of een leerlingenactiviteit. Een demonstratie past goed bij de introductie van een verschijnsel. Je kan met de applet eenvoudig demonstreren wat er gebeurt wanneer een bepaalde parameter verandert. Om de leerlingen activiteit te verhogen kan je als leerkracht vragen om hypotheses te stellen en uiteindelijk besluiten te trekken.

Leerlingen zelf laten werken met een applet heeft verschillende voordelen. Ze kunnen er zowel thuis als in de klas mee experimenteren.

Dit kan hen helpen inzicht te krijgen in de nieuwe leerstof. Ze kunnen zelf onderzoeken wat er gebeurt als je een bepaalde handeling uitvoert of een parameter verandert. In de les over massadichtheid heb ik zowel de applet gebruikt als het practicum zelf laten uitvoeren.

Hieruit bleek dat de leerlingen het practicum verkozen boven de applet. Bij het practicum zijn de leerlingen actief bezig, maar de applet heeft als voordeel dat je de leerlingen beter individueel kan inschatten en begeleiden terwijl het practicum meer een groepsgebeuren is. Vooral de goede visualisatie van een applet leidt er toe dat de leerlingen de proeven graag uitvoeren. Wat ik ook merkte was dat de leerlingen meer geconcentreerd werken met een applet. Ze hebben hier minder afleiding waardoor ze zich meer kunnen concentreren op de kern van de zaak. Een applet kan dus zeker een meerwaarde betekenen om een verschijnsel visueel beter begrijpbaar te maken voor leerlingen. Praktijkervaringen primeren voor mij nog altijd op een simulatie.

Maar doordat praktijk niet altijd haalbaar is zijn applets een grote toegevoegde waarde. Dit enkel indien er aangepast begeleidend materiaal is, zodat de leerlingen zelfstandig en op eigen tempo kunnen werken.